AMPA

Què és la AMPA?

L'Associació de Mares i Pares del Centre de Música i Dansa "Joan Bta.Cabanilles", constituïda l'any 1990, té una llarga trajectòria i va néixer amb els següents fins, segons consta als nostres estatuts:

· Col·laborar en les activitats educatives del Centre.
· Promoure i organitzar la realització d'activitats extraescolars i complementàries, culturals i recreatives.
· Vetllar pel respecte als drets dels alumnes.
· Assistir els pares i les mares o els tutors, en tot allò que concerneix a l'educació dels seus fills/es.
· Assistir els pares d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervindre en el control i la gestió del centre.
· Promoure i facilitar la participació dels pares i mares d'alumnes en les activitats organitzades.
· Representar els interessos generals dels pares davant les instàncies educatives i altres organismes.
· Servir de via d'informació recíproca entre les famílies i els professors/es.

A més a més, des de la junta volem revitalitzar el centre, donant continuïtat a activitats que han anat desenrotllant-se al llarg dels anys, però al mateix temps, oferint activitats noves, promoguent la realització de cursets de formació, finançant la compra de material per al millor desenvolupament de les classes, millorar els vestuaris...

Tanmateix considerem molt important augmentar la participació de les famílies, la comunicació a través del nostre correu electrònic, circulars i ara també la pàgina web.

Per tal d'aconseguir aquestos objectius, tenim un bon clima de treball, de convivència i coordinació amb el centre, les professores i professors, la Direcció...etc.

Vos donem a tots i a totes la benvinguda a aquest espai de l'Ampa, animant-vos a participar amb les vostres suggerències i col.laboració. Sempre estarem a la vostra disposició.

La Junta de l'AMPA

Contacte: ampajuanbta.cabanilles@gmail.com

Membres de la AMPA

Presidenta
Marisa Camarasa

Secretària
Inma Ferrís

Tressorera
Agata Fullana

Vocals
Vicen Blasco
Marga Cucarella
Nines Ruiz
Carmen Moya

Compartir