Estudis

Estudis oficials de Música

Estudis oficials d'Ensenyances Elementals i Professionals de Música en diferents especialitats.

Especialitats instrumentals

Ensenyança Elemental (Especialitats autoritzades per la Conselleria d'Educació)

 • Viola
 • Violoncel
 • Contrabajo
 • Trompeta
 • Piano
 • Violí
 • Guitarra
 • Saxòfon
 • Clarinet
 • Flauta
 • Trompa
 • Percussió
 • Fagot
 • Trombó
 • Oboè

Ensenyança Professional (Especialitats autoritzades per la Conselleria d'Educació)

 • Cant
 • Fagot
 • Oboè
 • Percussió
 • Trombó
 • Saxòfon
 • Trompa
 • Trompeta
 • Viola
 • Violí
 • Violoncel
 • Contrabaix
 • Clarinet
 • Flauta travessera
 • Guitarra
 • Piano

Ensenyances No oficials

 • Iniciació Musical a partir del 3 anys
 • Grups de L. Musical per a adults
 • Classes d'instrument per a adults
Professorat

Equip directiu

· Clara Barberà (Directora)

· Esteban Carratalà (Cap d'Estudis Música), estebancarratala@centredemusicaidansa.com

Iniciació Musical

· Alicia Alberola

Piano

· Fani Barberá

· Clara Barberá

· Raquel Ribes (pianista acompanyant)

· Alex Zacarés (pianista acompanyant)

· Esteban Carratalà

Violí

· Juan Hueso

Violoncel

· Raquel Lozano

Guitarra

· Juan Bautista Gimeno

Clarinet

· Ana Lloret

· Carles Gil

Flauta

· Manolo Ferrer

Oboè

· Llorenç Niclòs

Saxofó

· Benjamín Moncho

Trompeta

· Vicente Ivorra

Trombó

· Paco Estarlich

Cant

· Olatz Moreno

Llengues aplicades al cant (italià)

· Magali Llàcer

Llengues aplicades al cant (francés)

· Salut Lloret

Personal no docent
· Mª Jesús Ortega (Secretaria-Administració) 

· Laura Caballero (Secretaria-Administració)

Horaris

*Aquests horaris poden veure's modificats per motius de matrícula, per motius organitzatius o per mesures que puguen donar-se a causa de l'evolució del COVID-19

< HORARIS MÚSICA ENSENYANCES NO OFICIALS (Curs 2021-2022)

< HORARIS MÚSICA ENSENYANCES ELEMENTALS (Curs 2021-2022)

< HORARIS MÚSICA ENSENYANCES PROFESSIONALS ( Curs 2021-2022)

Matrícula telemàtica

En aquest enllaç pots accedir al formulari per a formalitzar la matrícula d'alumnes NO OFICIALS per al curs 2021-2022:

< MATRÍCULA ALUMNAT NO OFICIAL 

 

En aquest enllaç pots accedir al formulari per a formalitzar la matrícula d'alumnes OFICIALS D'ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS per al curs 2021-2022:

< MATRÍCULA ALUMNAT OFICIAL

Especialitats

Corda
Estudis Elementals i Professionals de Piano, Violí, Violoncel, Guitarra, etc...
Vent
Estudis Elementals i Professionals per a instruments de Vent i Vent-Metall.
Cant
Estudis d'Ensenyances Professionals de Cant.

Compartir