Notícies

ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES

El Centre Professional de Música i Dansa "Joan Bpta. Cabanilles", per tal d'actualitzar la base de dades per a possibles vacants en el professorat de música, necessita curriculums de totes les especialitats que imparteix:

- Piano, guitarra, violí, violoncel, clarinet, flauta, saxòfon, oboè, fagot, trompeta, trompa, trombó, percussió i cant.

Requisits:

- Títol superior de l'especialitat instrumental

- Experiència docent

Podeu enviar els vostres curriculums a la següent direcció de correu electrònic:

info@centredemusicaidansa.com

Compartir